Ban hành về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Số ký hiệu văn bản 28/TT-BGDĐT
Ngày ban hành 21/10/2009
Ngày hiệu lực 06/12/2009
Trích yếu nội dung Ban hành về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Vinh Hiển
Tài liệu đính kèm 1974_signed.pdf