Phát huy nhiệm vụ và quyền Ban đại diện cho mẹ học sinh trong thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục ở các đơn vị, trường học.
Số ký hiệu văn bản 1971/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành 09/10/2017
Ngày hiệu lực 09/10/2017
Trích yếu nội dung Phát huy nhiệm vụ và quyền Ban đại diện cho mẹ học sinh trong thực hiện đổi mới công tác quản lý giáo dục ở các đơn vị, trường học.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Bá Ninh
Tài liệu đính kèm 1971_signed.pdf