Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu văn bản 1783/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 18/09/2017
Ngày hiệu lực 18/09/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
Người ký duyệt Lê Bá Phương
Tài liệu đính kèm 1783_signed.pdf